هدف از شرکت در همایش

 هدف اصلی از شرکت در هر همایش داخلی و خارجی، در کوتاه مدت یا درازمدت افزایش فروش تولیدات یا خدمات است. گاهی نیز اهداف دیگری از قبیل مقاصد سیاسی و فرهنگی برای حضور در همایش عنوان می شود. هدف هر چه باشد برگزاری یک همایش جدید مخصوصا با معرفی محصولات دانش بنیان به صنعت و جلب اعتماد شرکت های صنعتی موقعیتی مناسب را در کشور فراهم خواهد کرد.

اگر هدف اصلی شما فروش فوری کالاست، بهتر است در همایش و نمایشگاه ها شرکت کنید، یا خود اقدام به برگزاری یک همخایش یا نمایشگاه اختصاصی بنمایید، برای اهداف بلند مدت و نفوذ در بازارهای جدید و همچنین متقاعد کردن نظرات مدیران صنعتی و رقابت با کالای خارجی با یافتن نماینده تجاری شرکت در این همایش راه متداول و خوبی است.

ارزیابی لزوم شرکت در این همایش

قبل از تصمیم به شرکت در هر همایش یا نمایشگاهی ابتدا باید چند مساله را روشن ساخت. به منظور نتیجه گیری بهتر از شرکت در این همایش و نمایشگاه لازم است جواب درستی برای پرسش های زیر داشته باشید:
- شرکت در این همایش برای شما چه منافعی در بر خواهد داشت؟
- آیا هدف های شما از شرکت در این همایش تحقق خواهد یافت؟
- آیا بازر منطقه هدفی برای محصولات تان است؟
- آیا به طور تدریجی و یا دایمی می توانید با تولیدات تان پاسخگوی تقاضای کالا باشید؟
- آیا محصولات شما در سطح استانداردهای بازار است؟
- مشکلات شما در رابطه با بازار چیست؟
- هدف اصلی شما از شرکت در این همایش چیست؟

- به نمایش گذاشتن کالاهای تان به طور موثر مستلزم چه هزینه هایی برای شماست؟
- آیا نتایج به دست آمده در این نمایشگاه ارزش هزینه های را دارد؟

 

 نتیجه گیری

از آن چه گفته شد چنین برمی آید که اهداف کلی از برگزاری این همایش به شرح زیر خواهد بود:

- این همایش اهداف خاصی را دنبال می کند اما هدف کلی همایش معرفی تکنولوژی و فن آوری و تجهیزات جدید کشور عزیزمان ایران اسلامی می باشد که ما به جای آنکه هزینه های گزاف صرف واردات کالا و مواد خارجی کنیم آن را با کمترین هزینه و بهترین کیفیت بدست آوریم. از دیگر اهداف این همایش جذب مشتریان جدید و نمایندگان جدید، شناخت و اصلاح کانال های توزیع و ارتباط با آنهاست علت اصلی این مطلب که بیشتر شرکت کنندگان ما نمی توانند به اهداف فوق برسند این است که اصول بازاریابی و چگونگی حضور در همایش را آموزش ندیده اند و از آن اطلاعی ندارند. اخذ سفارشات جدید در معرفی محصولات بهتر و ارایه خدمات بهتر از دیگر اهداف حضور در همایش است و برخی اهداف و مزایای این همایش عبارتند از:

- معرفی آخرین محصولات تولیدی به خریداران

- تبادل اطلاعات، دستاوردها و تحقیقات کاربردی و زمینه های فنی- تولیدی و تجاری.

- شناخت رقبا و ایجاد رقابت سالم.

- سنجش بازار مصرف کالا و استفاده از فرصت ها برای بهینه سازی.

- گردآوری اطلاعات جامع از محصولات تولید کننده همگون.

- نمایش تجهیزات غیرقابل حمل به صورت ارائه محصول.

-  ما تمام بروشور و کاتالوگ های شما را در اختیار مدیران و متخصصین صنعت نفت قرار میدهیم.

-  با توجه به اینکه در روز همایش معضلات صنایع بالادستی و پایین دستی مطرح میگردد میتوانید آنها را آنالیز و مشکلات آن ها را رفع نمایید.

-  با توجه به اینکه شرکت ها فرمی را در اختیار دارند که نیازهای شرکت خود را در آن درج نموده و ما آن را در اختیار شما و بعد از همایش آنها را به شما معرفی و جهت تامین کالای آنها به شما ارتباط میدهیم.