شرایط ثبت نام:

 1) تکمیل اطلاعات همایش و پرداخت هزینه های حضور در همایش و یا معرفی نامه از طرف شرکت

 پس از تایید اطلاعات تکمیلی، می بایست اطلاعات مربوط امور نمایشگاه از جمله تعیین نوع غرفه و میزان متراژ  درخواستی،ثبت اطلاعات غرفه داران را ثبت کرده و در نهایت پرداخت هزینه های غرفه را انجام دهید.

 

ط) حضور در نمایشگاه

 پس از تایید نهایی و پرداخت هزینه ها، شما مجوز حضور در نمایشگاه را خواهید داشت. 

هر کدام از مراحل بالا توسط تیم های مربوطه تایید و یا رد می شوند. در صورتی که نقص مستندات یا اطلاعات وجود داشته باشد از طریق توضیحات بالای کارتابل و یا بخش های خاص مشاهده توضیحات، به اطلاع شما رسانده شده تا اقدام به رفع نقص نمایید. حتما به وضعیت ها و توضیحات بالای بخش کارتابل توجه نمایید.

 تماس با دبیرخانه به شماره های 02188853416 - 02188853378 - 02188853407

  • تکمیل فرم ثبت نام شرکت دانش بنیان
  • ارسال آن به شماره ذکر شده
  • در صورتی که