• تمامی مقالات در سایت مرجع دانش کشور آنلاین چاپ می گرد و مقالات ایندکس شده در تمامی دانشگاه ها و مراکز علمی قابل استعلام و قابل ارائه می باشد http://www.civilica.com
  • تمامی مقالات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات وزارت علوم چاپ میگردد.
  • تمامی مقالات و گواهی ارائه شده بعد از داوری دارای امتیاز همایشی دانشگاهی و صنعتی می باشد.