شیوه های نوین در بهره گیری از دستگاه های آزمایشگاهی

بکارگیری رویکردها و روش های نوین مدیریت در دستگاه های آزمایشگاهی و صنعتی

مدیریت تجهیزات

 ·         مدیریت راهبردی و یکپارچه تجهیزات

 ·         انتخاب تجهیزات

 ·         اقتصاد مهندسی تجهیزات

 ·         مدیریت مصرف و بهره ­وری انرژی

 ·         جایگاه تجهیزات در صنایع نفت

 ·         آموزش و راهبری نیروی انسانی

 ·         مدیریت ریسک در تجهیزات دوار

 ·         پیاده­سازی استانداردها و نقش نهاد­های مرجع

 طراحی و ساخت

·         الگو و راهکارهای ساخت تجهیزات (مهندسی معکوس و ...)

 ·         طراحی و تحلیل عددی تجهیزات تراکم ناپذیر (پمپ، فن و دمنده و ...)

 ·         طراحی و تحلیل عددی تجهیزات تراکم پذیر (توربین گاز، توربین بخار، کمپرسور و ...)

 ·         طراحی و تحلیل الکتریکی و مکانیکی ژنراتور و موتور الکتریکی

 ·      استانداردها، روش ­ها و فناوری ­های ساخت تجهیزات و قطعات

 ·        جریان­ های گذرا و اثرات متقابل (استال، سرج، اثر متقابل روتور و استاتور، کاویتاسیون و ...)

 ·         کنترل جریان فعال و غیر فعال

 ·         بازسازی و بهینه سازی تجهیزات دوار

 نصب، راه ­اندازی و بهره ­برداری

 ·         چالش ­ها و راهکارهای نصب و تنظیم بهینه تجهیزات

·         سازه ­ها و زیر ساخت ­های نصب

 ·         فناوری ­ها و راهکارهای جایگاه ­یابی

 ·         تجهیزات اندازه گیری و تنظیم نصب

 ·         راهکارها و شاخص ­های پیش راه ­اندازی، راه ­اندازی آزمایشی و عملیاتی
·     بهره ­برداری بهینه تجهیزات

·     ارزیابی عملکرد تجهیزات

  بازرسي و تست

 ·     روش­ ها، بازرسی فنی تجهیزات و تست در مراحل توليد، حمل، نصب، پيش راه­ اندازي، بهره­ برداري، نگهداری، تعميرات و بهینه ­سازی

 ·     تحليل خطر و روش ­هاي بازدارنده در تامين ايمني

 ·     روش­ هاي بازرسي غير مخرب  (NDT)

 نگهداری و تعمیرات (نت)

 ·     مديريت راهبردی و اجرايي نگهداری و تعمیرات

 ·     تشخيص، آشکار سازی و پيش بينی عيوب

 ·     نگهداری و تعميرات بهره­ ور فراگير

 ·     فنون پيش‌بينانه و پيش اقدام

 ·     راهبردها و راهکارهای جامع پایش وضعیت

 ·     آناليز ارتعاشات، روغن، ترموگرافي، پایش صوت، جريان الكتريكي و تشخيص خوردگي

 ·     نگهداری و تعمیرات بر مبنای قابلیت اطمینان (RCM)

 ·     CMMS

  كنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون

 ·     طراحي کنترل (خطي، غيرخطي، بهينه، وفقي، مقاوم،   هوشمند، فازي، شبکه عصبي و...)

 ·     بسترهاي صنعتي اتوماسيون

 ·     مانيتورينگ صنعتي، ابزار دقیق و شبکه­های سنسوری

 قابلیت اطمینان و پایداری

 ·     پیش بینی و مدل­سازی قابلیت اطمینان

·     روش­های کمی، کیفی و بهینه­سازی قابلیت اطمینان

·     تست­های قابلیت اطمینان

 ·     مفاهیم پایداری در رابطه با تجهیزات

·     ابزار و روش­های پایداری