تاریخ های کلیدی

مهلت ثبت نام شرکت ها در همایش: 1397/07/15


مهلت ارسال مقاله: 1397/07/28
آخرین مهلت ثبت نام مقاله: 1397/08/09


مهلت ثبت نام در نمایشگاه:  15/ 07/ 1397
مهلت ثبت نام در کارگاه آموزشی: 1397/07/15


تاریخ برگزاری همایش و کارگاه: 13 و 14 آبان1397

 

محصولات دانش بنیان و مقالات و اختراعات مرتبط با موضوعات زیر: (تمامی محصولات دانش بنیان، مقالات، اختراعات در زمینه، شیمی، مواد و تجهیزات آزمایشگاه و تجهیزات صنعت نفت مورد قبول می باشد)

1.     شیمی آلی

2.     شیمی معدنی

3.     شیمی فیزیک

4.     شیمی تجزیه

5.     نانو تکنولوژی

6.     شیمی هسته ای

7.     کاتالیست

8.     شیمی حیاتی

9.     پلیمر

10.   بیوشیمی

11.   شیمی پوشش

12.   تصفيه آب

13.   تولید مواد  شيميايي و پليمر

14.   تولید مواد  قیر و مواد نفتی

15.   تولید مواد  تست های انواع روغن، گريس ، ضد يخ و روانكارها

16.   تولید مواد  نانو

17.   تولید مواد  نفت خام

18.   تولید مواد  مواد معدني

19.   آب و فاضلاب و تصفیه آّب

20.   آزمایشگاه خورگی

21.   كاربرد روش هاي محاسباتي در شيمي

22.   موضوعات مرتبط