تاریخ های کلیدی

مهلت ثبت نام شرکت ها در همایش: 1397/07/15


مهلت ارسال مقاله: 1397/07/28
آخرین مهلت ثبت نام مقاله: 1397/08/09


مهلت ثبت نام در نمایشگاه:  15/ 07/ 1397
مهلت ثبت نام در کارگاه آموزشی: 1397/07/15


تاریخ برگزاری همایش و کارگاه: 13 و 14 آبان1397

مديريت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف

آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی

فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایدار انرژی

سیستم های انرژی، روشها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی

 

وقت سفارت ایتالیا | بازاریابی | ایمپلنت | ویزای شینگن | پارتیشن اداری | بهینه سازی سایت |آنتی اسکالانت | وقت سفارت ایتالیا