تاریخ های کلیدی

مهلت ثبت نام شرکت ها در همایش: 1397/07/15


مهلت ارسال مقاله: 1397/07/28
آخرین مهلت ثبت نام مقاله: 1397/08/09


مهلت ثبت نام در نمایشگاه:  15/ 07/ 1397
مهلت ثبت نام در کارگاه آموزشی: 1397/07/15


تاریخ برگزاری همایش و کارگاه: 13 و 14 آبان1397

 

 محصولات دانش بنیان، مقالات و اختراعات مرتبط با موضوعات زیر: (تمامی محصولات دانش بنیان، مقالات، اختراعات در مواد و تجهیزات آزمایشگاه و تجهیزات صنعت نفت مورد قبول می باشد)

مشخصه یابی مواد

مشخصه یابی فیزیکی، شیمیایی و ساختاری
مشخصه یابی مکانیکی
تغییرفرم، آسیب، خستگی وشکست در مواد 3rd
رفتار دینامیکی مواد
میکروسکوپ الکترونی و طیف سنجی
پراش و پراکندگی پرتو ایکس و نوترون
میکروسکوپ و طیف سنجی پروب روبشی
تکنیک های تصویربردار

موضوعات مرتبط


ساخت و تولید، مباحث صنعتی، فنون اندازه گیری و استانداردها
طراحی، مهندسی و ساخت و تولید به کمک کامپیوتر
ریخته گری و انجماد
فرآیندهای مدلسازی دقیق
جوشکاری و فرآیندهای اتصال
فرآیندهای شکل دهی مکانیکی
متالورژی پودر
عملیات حرارتی
فرآیندهای برشکاری و ماشینکاری
آزمون های غیرمخرب
ساخت و تولید به کمک لیزر
-موضوعات مرتبط


علم و مهندسی سطح
پوشش ها و لایه های نازک
پوشش های تریبولوژیکی: مقاوم در برابر سایش
پوشش های سخت و فوق سخت
خوردگی و حفاظت در دمای بالا
کاتالیست ها
الکتروشیمی
عملیات سطحی: توپوگرافی و بافت نگاری
-موضوعات مرتبط


علم و مهندسی مواد محاسباتی (مدلسازی و شبیه سازی)
مدلسازی نمودار فازی، ترمودینامیک و سینتیک محاسباتی
اصول و مدلسازی فراوری مواد
استحاله فازی و تغییرات ریزساختاری
مدلسازی مواد در مقیاس های طولی مختلف
موضوعات مرتبط

 

علم و فناوری نانو
نانومواد شامل نانوذرات، نانوبلورها، نانولوله ها، نانوسیم ها، نانوکامپوزیت ها، مواد نانومتخلخل
نانوپوشش ها و فیلم های نانوساختار
نانوزیست فناوری و نانو پزشکی
نانوالکترونیک، اسپینترونیک، نانومغناطیس
نانواپتیک، نانواپتوالکترونیک، نانوفوتونیک، پلاسمونیک
نانوفناوری محاسباتی (مدلسازی و شبیه سازی)
ساخت و تولید در مقیاس نانو، مباحث صنعتی، انتقال فناوری، فنون اندازه گیری و استانداردها
موضوعات مرتبط 
مدیریت و راهبری در مهندسی مواد
آموزش و انتقال فناوری در مهندسی و علم مواد
طراحی و تولید مواد پیشرفته