تاریخ های کلیدی

مهلت ثبت نام شرکت ها در همایش: 1397/07/15


مهلت ارسال مقاله: 1397/07/28
آخرین مهلت ثبت نام مقاله: 1397/08/09


مهلت ثبت نام در نمایشگاه:  15/ 07/ 1397
مهلت ثبت نام در کارگاه آموزشی: 1397/07/15


تاریخ برگزاری همایش و کارگاه: 13 و 14 آبان1397

بهبود مستمر عملکرد فرآیندها و پیاده سازی سیستم های مدیریت روزآمد

پیشگیری از وقوع رویدادها، کاهش و بیماریهای ناشی از کار

کاهش و پیشگیری از آلودگی های محیط زیست

طراحی و ایجاد بهبود زیر ساخت های مناسب

حلقه هاي كنترل كيفيت در توليد و مصرف انرژي

استاندارد و کنترل کیفیت در مواد  شيميايي و پليمر

استاندارد و کنترل کیفیت در تولید مواد  قیر و مواد نفتی

استاندارد و کنترل کیفیت در تولید مواد  تست های انواع روغن، گريس ، ضد يخ و روانكارها

استاندارد و کنترل کیفیت در تولید مواد  نانو

استاندارد و کنترل کیفیت در تولید مواد  نفت خام

استاندارد و کنترل کیفیت در تولید مواد  مواد معدني

استاندارد و کنترل کیفیت در آب و فاضلاب و تسویه آّب

استاندارد و کنترل کیفیت در آزمایشگاه خورگی

استاندارد و کنترل کیفیت در آشنایی با تجهیزات نوین

استاندارد و کنترل کیفیت در تولید مواد  برای جلوگیری از خوردگی

استاندارد و کنترل کیفیت در میکروسکوپ های آزمایشگاهی و تحقیقاتی

استاندارد و کنترل کیفیت در تجهیزات آزمایشگاهی و تولید مواد لاستیک، پلاستیک

استاندارد و کنترل کیفیت در آزمایشگاه محیط زیست

استاندارد و کنترل کیفیت در آزمایشگاه تحقیقاتی و آنالیتیکال

استاندارد و کنترل کیفیت در میکروسکوپ های آزمایشگاهی

استاندارد و کنترل کیفیت در آزمایشگاه هسته ای

استاندارد و کنترل کیفیت در آزمایشگاه  تولید مواد  شوينده و بهداشتي